ProBion – generell information.

ProBion är ett kosttillskott med levande och livskraftiga mjölksyrabakterier.

 

ProBion ger dig ditt dagliga behov av friska och livskraftiga mjölksyrabakterier.

 

ProBion står för överlägsen livskraft och överlevnad med unik kvalitetssäkring.

ProBion är en svensk innovation där Svenska och finska forskare har utvecklat produktionsteknik och kvalitetssäkring, som förbättrar överlevnad och förlänger exponeringen av livskraftiga mjölksyrabakterier i mage och tarm. Detta medför att bakterierna är mer livskraftiga och ger större biologisk effekt även längre ned i tarmen.

Tablettens struktur är helt unik och skyddar bakterierna så de behåller sin livskraft såväl i burken som i magen.

Elektron-mikroskopisk bild av den inre strukturen i ProBion tabletten.

ProBion har unik hållbarhet med 80-90 % livskraftiga mjölksyrabakterier vid förvaring i 20-23°C i 48 månader.

ProBion har 10 x mer livskraftiga mjölksyrabakterier än vanliga konventionella produkter på marknaden!

ProBion står för kvalitet och innovation med produktionstekniska patent i stora delar av världen.

 

Wasa Medicals har arbetat kliniskt i 30 år med att ta fram de bästa kombinationerna av bakteriekulturer. 

ProBion  finns därför i olika former för att passa så många individer som möjligt. Detta är unikt!

 

ProBion  består av frystorkade väl utvalda och dokumenterade bakteriekulturer samt slembildande Xanthan som skyddar bakterierna från angrepp av gallsyror och magsyror, vilket gör att de kan fungera mer effektivt. Xanthan framställs genom bakteriell fermentation av kolhydrater.

 

ProBion  består dessutom av Inulin med FPS (fruktopolysackarider) och FOS (fruktooligosackarider). Denna kombination medför att de  bakteriekulturerna bibehåller sin livskraft. Denna kombination är unik!

 

De i ProBion  ingående bakteriestammarna är kliniskt dokumenterade med säkerhetsklassade kulturer (EFSA=EU, FDA=USA, WHO=FN). Dessa är publicerade i internationella, vetenskapliga tidskrifter s.k. peer reviews.

 

Analyser utförs med flödescytometri av oberoende laboratorier, varvid man följer slutproduktens hela livscykel. Detta är unikt!. Normalt är det ungefär 80 % levande kvar 48 månader efter produktion, med en garanti på över 50 % levande bakterier, vilket innebär en unik kvalitetsstandard.

Frystorkade kulturer förpackade i kapslar oberoende av s.k. skyddande matrix har oftast i bästa fall 5 % levande bakterier efter 12 månader.  

 

De frystorkade bakteriekulturerna exponeras successivt med bibehållen livskraft i mage och tarm under 3 timmar. Tablettens struktur ger en överlägsen upplösningsprofil, vilket medför att bakterierna är mer livskraftiga längre ned i tarmen.  Detta är unikt! 

Bakteriekulturer som förpackas i kapslar oavsett skyddande matrix eller inte upplöses på 5-10 minuter antingen i magsäcken eller i tunntarmen.

ProBion är fri från mjölksocker och utan tillsats av mjölk eller soja.

Ring eller maila till Wasa Medicals för detaljerad information!